Eksamensbogen – det er nemt at gøre det bedre

Af Jørgen Rossini og Frants Christensen

Det er nemt at gøre det bedre

Har du oplevet, at den berømte klap er gået ned ved en eksamen? Eller frygter du, at den vil gøre det? Er du i tvivl om, hvordan du skal strukturere din skriftlige eksamensopgave?

Forfatterne fortæller ud fra deres mangeårige eksamenserfaringer som undervisere, eksaminatorer og beskikkede censorer ved både mundtlige og skriftlige eksamener i denne lille praksisrettede metodebog. Målet er at give dig mulighed for at lære af andre, undgå de mest almindelige faldgruber og styrke din præstation. Hvem ved, måske får du reduceret nervøsisteten ved eksamen?

UCL (University College Lillebælt Erhvervsakademi og Professionshøjskole) anbefaler bogen, fordi vi hvert år har mange studerende til eksamen på vores videregående uddannelser og i vores efter- og videreuddannelse. Vores studerende spænder bredt i både uddannelse og brancher, men vi ser alligevel et klart mønster, når det kommer til eksamenen. Det er de samme problemer, som går igen.

Alle, der går til eksamen uanset studieretning og uddannelsesniveau, kan få noget ud af denne praksis- rettede metodebog

Pris: 99,- kr.
Udgivelsesdato: 17.05.2021
Sidetal: 63

Du kan købe bogen her: “Eksamensbogen – det er nemt at gøre det bedre”