I nogle tilfælde er den afsluttende rapport vedhæftet, således interesserede umiddelbart kan gå ind og se, hvad projektet har handlet om. I andre tilfælde vil der foreligge rapporter, men hvor der er behov for en tilladelse til at udlevere rapporten. Endelig er der i nogen tilfælde ikke udarbejdet en rapport, men hvor det er muligt at kontakte Frants for at få mere at vide om projektet. I denne sektion findes en kort beskrivelse af en række af de projekter, som Tisturion har deltaget i.